سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

twitch

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
33
فالور ایرانی
19000
900 / 10000

comment

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
18
Instagram Comments [RANDOM] [REAL [500] [INSTANT] 6$
58200
1 / 2000
16
IG COMMENT +like+follow 30$
291000
1 / 1000000
19
INSTAGRAM REEL COMMENTS [CUSTOM] real acc 50$
485000
1 / 100
14
Send your message to the target directly | Iranian |
970000
1 / 100
15
Send your post directly to your favorite
970000
1 / 100
17
INSTAGRAM COMMENT REPLY [CUSTOM] 18$
1746000
1 / 7000

live

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
26
Custom comment for Instagram Live
776000
1 / 300

Private!

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
29
3+
1000
100 / 1000000
30
لایک ایرانی حمایتی
9100
1 / 500
31
فالوور ایرانی حمایتی
15600
1 / 500
32
فالور خارجی 
21000
1000 / 1000
27
1+
100000
5 / 1000000
28
2+lk
100000
20 / 500000